ponedjeljak, 13. srpnja 2015.

MOLITVA PROTIV SAMOĆE

Dragi Isuse patim od samoće jer trenutno nemam nitkog tko me razumije a ni ja sebi nisam prijatelj.
Isuse Veličanstveni pomozi mi da vratim vjeru u sebe i da otkrijem ljubav prema sebi koja se nalazi  zaključana u mom srcu.Pomozi mi da shvatim da prvo ja sebe samu moram voljeti i bit sretan-na sa sobom da bi me drugi mogli voljeti i poštivati. Ja znam da je ključ svega u rečenici: 
 Stvori kraljevstvo u sebi i bit ćeš u kraljevstvu i izvana. Pomozi mi u vjeri i strpljenju i u prihvaćanju samog sebe.
Zahvalna sam ti što nisam potpuno sama jer imam tebe svevišnji moj Gospodine i imam tvoju majku, tvog oca, stvoritelja neba i zemlje i imam svoje anđele čuvare koji su bez
prekidno uz mene...AMEN...