srijeda, 28. siječnja 2015.

MOLITVA SVOM ANĐELU ČUVARU

Moj vjerni Anđelu Čuvaru, Gospodin Bog mi te dao da me čuvaš za vječnost od grijeha.
Dragi Anđele čuvaj me u dobru i zlu i svakom trenutku moga života na zemlji. Izvrši na meni Božju dužnost da me sa ljubavlju čuvaš.
Odbaci me od moje slabosti, skreni me sa krivog puta, otvori mi oči za ljubav i pravdu, pomozi mi u patnji i  raduj se samnom u sreći. Molim te vodi me putu za vječnost gdje ćemo zajedno u ljubavi postojati.
Voljeni dragi Anđele hvala ti što si uz mene uvijek i molim te nastavi biti, ljubim te srcem svojim. AMEN