srijeda, 28. siječnja 2015.

MOLITVA SVOM ANĐELU ČUVARU

Moj vjerni Anđelu Čuvaru, Gospodin Bog mi te dao da me čuvaš za vječnost od grijeha.Dragi Anđele čuvaj me u dobru i zlu i svakom trenutku moga života na zemlji. Izvrši na meni Božju dužnost da me sa ljubavlju čuvaš.Odbaci me od moje slabosti, skreni me sa krivog puta, otvori mi oči za ljubav i pravdu, pomozi mi u patnji i  raduj se samnom u sreći. Molim te vodi me putu za vječnost gdje ćemo zajedno u ljubavi postojati.Voljeni dragi Anđele hvala ti što si uz mene uvijek i molim te nastavi biti, ljubim te srcem svojim. AMEN